Kindertolk (PresentChild methode®)

Het allerliefste wil je dat jouw kind gelukkig is. Jij houdt van je kind en je kind houdt van jou, jullie zijn met elkaar verbonden. Juist door die verbinding en de liefde kan jouw kind je heel diep raken. Je snapt soms niet waar het gedrag van je kind vandaan komt of je bent nieuwsgierig waarom je kind doet wat het doet maar één ding weet je wel, het raakt je. Een kindertolk kan je hierbij helpen, kan jou inzicht geven en bewust maken wat jouw kind je wil vertellen. 

Wat doet een kindertolk?

Een kindertolk geeft betekenis aan dat wat kinderen hun ouders spiegelen. Als kindertolk ben ik opgeleid om de onderliggende boodschap van het gedrag voor jou te verhelderen. Ik geef, door jouw verhaal over het gedrag van je kind te vertalen, de juiste woorden aan datgene wat er achter het gedrag van je kind zit.

Ten einde raad met het gedrag van je kind

Als je je geen raad meer weet met het gedrag van je kind. Als het gedrag van je kind je diep raakt, maar je geen oplossing weet om te helpen. Je kan hierbij denken aan boos, onzeker of druk gedrag maar ook aan jaloezie, geslotenheid, sociaal onhandig zijn, slecht slapen, slecht eten, lichamelijke klachten of stagnaties in de (leer) ontwikkeling.

Geef betekenis aan wat jouw kind je spiegelt

Als mens maak je allemaal wel kleine en soms grote trauma’s mee. Daar leer je mee om te gaan en soms vergeet je zelfs wat er precies heeft plaatsgevonden of wat voor gevoel het je gaf. Je ontwikkelt namelijk een overlevingsstrategie om door te kunnen gaan en een gevoel van veiligheid te krijgen. Soms stop je het bewust opzij, laat je het verleden het verleden want je wilt toch vooruitkijken of heb je het gevoel het een plek te hebben gegeven en wil je het er niet meer over hebben. Het kan ook zijn dat je je ouders niet wilt afvallen omdat ze deden wat ze konden of omdat je er niet slechter van geworden bent. Dat zijn allemaal uitspraken of gedachten die waar zijn en toch krijgt een deel van jou hierdoor geen ruimte. Zijn er niet doorleefde gevoelens ontstaan die wachten om gehoord, gezien of erkend te worden. Vaak zijn deze gevoelens niet meer bewust.

Je kind probeert jou iets te vertellen

Hier komen de kinderen om de hoek kijken want dit onbewuste deel met de bijbehorende overtuigingen en emoties kan gespiegeld worden door jouw kind. Wat zich bij het kind laat zien, kan als doel hebben iets bij jou als ouder zichtbaar te maken. Jouw kind probeert je te vertellen wat er diep in je weggestopt is. Dit doet jouw kind uit liefde en loyaliteit. Het ‘probleem’ is dus eigenlijk juist de oplossing op weg naar heelheid. Dit weggestopte deel in jou mag aan het licht komen, erkenning krijgen en op een gezonde manier geïntegreerd raken.

Wat we willen bereiken via de PresentChild methode®

Datgene wat je als ouder (als mens) weggestopt hebt, wat verborgen blijft, wordt overgedragen naar de volgende generatie. Dat wordt intergenerationeel trauma genoemd en transgenerationeel trauma als het doorgegeven wordt aan de derde en volgende generaties.

Als je dit deel van jou, gespiegeld door jouw kind, kan aankijken, erkennen en op een gezonde manier integreren, dan hoeft jouw kind het jou niet meer te spiegelen. Dan kan je kind het gedrag loslaten. Dan stopt het doorgeven.

Het Kindertolk traject 

Tijdens het intake gesprek vertel jij jouw verhaal over je kind en stel ik aanvullende vragen. Na dit gesprek begin ik aan de vertaling van jouw verhaal. Deze vertaling bespreek ik met je tijdens het terugkoppelingsgesprek. Je zal zien dat dit een heel ander en verrassend beeld geeft over je kind. Tijdens het terugkom gesprek, wat een aantal weken na het terugkoppelingsgesprek plaatsvindt, bespreken we hoe het nu gaat met jou en je kind en of er nog wat nodig is. Meestal is dit traject voldoende maar mocht er nog meer nodig zijn, kunnen we altijd los een afspraak maken.

Sessies * Duur (ca.) Prijs (incl. Btw)
Intake gesprek 1,5 uur € 95,-
Terugkoppelingsgesprek 1 uur € 75,-
Terugkomgesprek 1 uur € 75,-
Pakket (intake, terugkoppeling + terugkomgesprek) 3,5 uur € 225,-
Nazorg (per sessie) 1 uur € 75,-

* Afhankelijk van de mogelijkheden in onze agenda plannen we per onderdeel de afspraken met elkaar in. Heb je nog vragen? Neem dan gerust even contact met mij op via de button bovenin deze pagina.

Kindertolk sessie of pakket bestellen

PresentChild methode®

Kindertolk

€ 95,00
PresentChild methode®

Kindertolk

€ 95,00

Maak je keuze voor betreffende sessie of pakket. Na je bestelling neem ik contact met je op om in te plannen. Heb je nog ergens vragen over, mag je mij natuurlijk ook vooraf nog even benaderen. Dan help ik je uiteraard graag verder.